5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

23- تبیین و ارزیابی دیدگاه ها در الهیات پسامدرن (Explanation and Evaluation of Viewpoints in Postmodern Theology

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1400

 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۲۲ -  فلسفه و بحران کرونا

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، مرداد ماه ۱۳۹۹، تهران

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (999999888.pdf)فلسفه و بحران کرونا (جلد و چند صفحه اصلی از آن)2381 کیلوبایت468 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

7 - English Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant

(November 20-24, 2004) (as Editor), Department of Philosophy, University of Allameh Tabatabaii, Tehran, Iran

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (English_Papers_of_International_Conferen.pdf)English Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant1179 کیلوبایت899 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

21- Comparative Philosophy: Islamic and Western

 Lambert Academic Publishing, Moldova, 2018

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (978-613-8-38830-2_Coverpreview.pdf)Comparative Philosophy: Islamic and Western141 کیلوبایت446 برداشت

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۱۹ - کتاب راهنمای مدرس دوره آموزشی دین و حالات معنوی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1395، به همراهی علیرضا دری نوگورانی و حسین اجتهادیان

کتاب مفاهیم و مسایل فلسفه دین
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (با 1 رأی)

۴- مفاهیم و مسایل فلسفه دین

مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، ۱۳۸۱

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مفاهیم و مسائل فلسفه دین.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب مفاهیم و مسائل فلسفه دین1636 کیلوبایت381 برداشت
کتاب خدا و دین در جهان پسامدرن
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (از 2 رأی)

۵-خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ اول)،

ترجمه از نوشته دیوید ری گریفین، آفتاب توسعه، ۱۳۸۱

کتاب چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (با 1 رأی)

۶-چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست

مؤسسه توسعه دانش و پژوهش، فروردین ۱۳۸۴

کتاب تاریخ فلسفه دین 1980- 1875
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.00 امتیاز (با 1 رأی)

۹- تاریخ فلسفه دین 1980- 1875

ترجمه از نوشته آلن پی اف سل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - تهران، ۱۳۸۳

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب تاریخ فلسفه دین.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب تاریخ فلسفه دین1873 کیلوبایت437 برداشت
The Existence of God, Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume book
1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.50 امتیاز (با 1 رأی)

10-The Existence of God

Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume,

Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Tehran, 2005

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Mulla Sadra's SeddiqinArgument for the Existence of God An Islamic Response to Hume and Kant.pdf)Mulla Sadra's SeddiqinArgument for the Existence of God (Whole Book) 361 کیلوبایت588 برداشت
کتاب فلسفه دین جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (با 1 رأی)

۱۱ - فلسفه دین (جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول)

(ترجمه از نوشته نورمن گیسلر)

جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول، انتشارات حکمت، ۱۳۸۴

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین - چاپ دوم.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ دوم3828 کیلوبایت403 برداشت
خدا و دین در جهان پسامدرن
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۳ - خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ دوم با ویراست جدید)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۸

۱۲-فلسفه دین
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.50 امتیاز (با 1 رأی)

۱۴- فلسفه دین (چاپ سوم با ویراست جدید)

  انتشارات حکمت و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ سوم.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ سوم2979 کیلوبایت398 برداشت

۱۳-سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۵- سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ۱۳۹۲

14-Women Studies from an Islamic Viewpoint
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۷- نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان

(گردآوری و مقدمه)

انتشارات موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان، انتشارات فهم،  ۱۳۹۳

15-Women Studies from an Islamic Viewpoint (EN)
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

16 - Women Studies from an Islamic Viewpoint

(compiled and introduced by Hamidreza Ayatollahy)
English Translation by Hussein Mullanazar, London: MIU Press, 2013

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Women_Studies_from_an_Islamic_Viewpoint.pdf)Women Studies from an Islamic Viewpoint1790 کیلوبایت395 برداشت

16 - СОВРЕМЕННОЕ РЕАИГИОВЕАЕНИЕ (RU)
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

18-СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

 Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2015. This book is Russian translation of "Evaluations in Contemporary Religious Studies".

ترجمه‌ی کتاب سنجه‌هایی در دین‌پژوهی معاصر به زبان روسی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (47223995.pdf)СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ2223 کیلوبایت359 برداشت

17-вопросы феминологии
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

20 - Вопросы Феминологии.

Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2016.
This book is Russian translation of the book "Women Studies from an Islamic Point of View"

ترجمه‌ی کتاب نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان به زبان روسی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Вопросы Феминологии.pdf)Вопросы Феминологии5655 کیلوبایت383 برداشت

کتاب فلسفه دین
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (با 1 رأی)

۳ - فلسفه دين(چاپ اول)، جلد اول

ترجمه از نوشته نورمن گیسلر، انتشارات حکمت، ۱۳۷۵

کتاب عربی سال اول راهنمایی
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.50 امتیاز (با 1 رأی)

۱- کتاب عربی سال سوم راهنمایی

مولف، وزارت آموزش و پرورش، 1362

کتاب عربی سال اول راهنمایی
2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.75 امتیاز (از 2 رأی)

۲- کتاب عربی سال اول راهنمایی

همکاری در تألیف، ناشر: کتاب درسی وزارت آموزش و پرورش، سال انتشار: ۱۳۶۲

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۸ - مقالات فارسی همایش بین المللی ۲۰۰ سال پس از کانت

مقالات فارسی همایش بین المللی ۲۰۰سال پس از کانت، ۳۰آبان و اول و دوم آذر ۱۳۸۳، (تهیه، تنظیم و ویراستاری)، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، انتشرات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.