5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.50 امتیاز (با 1 رأی)

 

28- از علم و دین تا رویکرد دینی به علوم

انتشارات موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی، تابستان 1402، تهران

تعارض ها و تعاضد های علم و دین سابقه ای طولانی در تاریخ دارد. در این کتاب تحولات تاریخی رابطه علم و دین نشان داده می شود و سپس انواع این رابطه ها و مستندات هریک مورد بحث قرار می گیرد. در بخشی دیگر از کتاب بررسی می شود که تا چه حد می توان از علم دینی و سایر وجوه آن سخن گفت. برخی رویکردها به علم دینی ارزیابی می شود و مشکلات آنها بازنموده می شود و سپس نظریه ای برای آن تحت عنوان رویکرد اسلامی به علوم ارائه می گردد. از آنجا که این رویکردها مورد انکار برخی منتقدان بوده است انتقادهای آنان و پاسخهای نویسنده به آنها نیز در این کتاب به تفصیل آورده شده است. نهایتا چند نمونه از این نوع رویکرد اسلامی به علم نیز با ویژگی های آنها نشان داده می شود. 

 

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و فهرست و مقدمه کتاب از علم و دین تا رویکرد دینی به علوم.pdf)از علم و دین تا رویکرد دینی به علوم2411 کیلوبایت145 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

27- برنامه اجرائی ارتقاء سواد حقوقی در کتابهای درسی پایه هفتم،

این کتاب بخش دوم پژوهشی است که برای ارتقاء سواد حقوقی دانش آموزان به سفارش قوه قضائیه انجام شده است. انتشارات فهم از موسسه فرهنگ و هنر میزان، 1399.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

26- برنامه ارتقاء سواد حقوقی دانش آموزان (پایه هفتم)

این کتاب نتیجه پژوهشی برنامه ای برای قوه قضائیه است تا بتواند برنامه ای ارائه دهد تا سواد حقوقی در میان دانش آموزان ارتقاء یابد.

 

 

 

 

 

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (برنامه ارتقاء سواد حقوقی پایه هفتم-22.pdf)برنامه ارتقاء سواد حقوقی دانش آموزان (هفتم)1052 کیلوبایت281 برداشت
برداشت این پرونده (جلد برنامه ارتقاء سواد حقوقی پایه هفتم-22.pdf)جلد برنامه ارتقاء سواد حقوقی207 کیلوبایت233 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

25- اهداف دینی و تر بیتی مدرسه میزان

حمیدرضا آیت اللهی- علی اکبر جباری

ناشر: موسسه فرهنگ و هنر میزان (فهم)1401

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (اهداف دینی و تربیتی مدرسه ­میزان.pdf) اهداف دینی و تربیتی مدرسه میزان1550 کیلوبایت230 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

24 - مجموعه 10 جلدی کتاب های «سواد رسانه ای»

به کوشش و نظارت حمیدرضا آیت اللهی

تنظیم از اسماعیل رمضانی به همراهی نویسندگان تخصصی هر کتاب

انتشارات موسسه فرهنگ و هنر میزان (فهم)، 1394

مجموعه کتاب های «سواد رسانه ای» با رویکردی کاربردی، کارگاهی، ساده و همه فهم، به روز و کاملاً آموزشی به عنوان اولین آثار منتشر شده در این زمینه در ایران، سعی می کند تا چارچوبی باشد برای آموزش الفبای سواد رسانه ای برای جوانان، دانش آموزان و سایر علاقه­مندان. این مجموعه شامل یک کتاب عمومی و 9 کتاب اختصاصی برای رسانه ها و ابزار های رسانه ای گوناگون است. این 10 کتاب عبارتند از: مفاهیم و کلیات سواد رسانه ای، تبلیغات، بازی های رایانه ای، رادیو، شبکه های اجتماعی، موبایل، خبرگزاری ها، مطبوعات، سینما، تلویزیون، عکس و اینترنت.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مجموعه 10 جلدی کتاب های «سواد رسانه ای».pdf)مجموعه 10 جلدی کتاب های «سواد رسانه ای»1299 کیلوبایت334 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

23- تبیین و ارزیابی دیدگاه ها در الهیات پسامدرن (Explanation and Evaluation of Viewpoints in Postmodern Theology

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1400

 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۲۲ -  فلسفه و بحران کرونا

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، مرداد ماه ۱۳۹۹، تهران

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (999999888.pdf)فلسفه و بحران کرونا (جلد و چند صفحه اصلی از آن)2381 کیلوبایت770 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

7 - English Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant

(November 20-24, 2004) (as Editor), Department of Philosophy, University of Allameh Tabatabaii, Tehran, Iran

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (English_Papers_of_International_Conferen.pdf)English Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant1179 کیلوبایت1293 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

21- Comparative Philosophy: Islamic and Western

 Lambert Academic Publishing, Moldova, 2018

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (978-613-8-38830-2_Coverpreview.pdf)Comparative Philosophy: Islamic and Western141 کیلوبایت732 برداشت

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۱۹ - کتاب راهنمای مدرس دوره آموزشی دین و حالات معنوی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1395، به همراهی علیرضا دری نوگورانی و حسین اجتهادیان

کتاب مفاهیم و مسایل فلسفه دین
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (با 1 رأی)

۴- مفاهیم و مسایل فلسفه دین

مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، ۱۳۸۱

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مفاهیم و مسائل فلسفه دین.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب مفاهیم و مسائل فلسفه دین1636 کیلوبایت649 برداشت
کتاب خدا و دین در جهان پسامدرن
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (از 2 رأی)

۵-خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ اول)،

ترجمه از نوشته دیوید ری گریفین، آفتاب توسعه، ۱۳۸۱

کتاب چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (با 1 رأی)

۶-چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست

مؤسسه توسعه دانش و پژوهش، فروردین ۱۳۸۴

کتاب تاریخ فلسفه دین 1980- 1875
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.00 امتیاز (با 1 رأی)

۹- تاریخ فلسفه دین 1980- 1875

ترجمه از نوشته آلن پی اف سل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - تهران، ۱۳۸۳

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب تاریخ فلسفه دین.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب تاریخ فلسفه دین1873 کیلوبایت708 برداشت
The Existence of God, Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume book
1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.50 امتیاز (با 1 رأی)

10-The Existence of God

Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume,

Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Tehran, 2005

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Mulla Sadra's SeddiqinArgument for the Existence of God An Islamic Response to Hume and Kant.pdf)Mulla Sadra's SeddiqinArgument for the Existence of God (Whole Book) 361 کیلوبایت1341 برداشت
کتاب فلسفه دین جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (با 1 رأی)

۱۱ - فلسفه دین (جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول)

(ترجمه از نوشته نورمن گیسلر)

جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول، انتشارات حکمت، ۱۳۸۴

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین - چاپ دوم.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ دوم3828 کیلوبایت687 برداشت
خدا و دین در جهان پسامدرن
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۳ - خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ دوم با ویراست جدید)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۸

۱۲-فلسفه دین
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.50 امتیاز (با 1 رأی)

۱۴- فلسفه دین (چاپ سوم با ویراست جدید)

  انتشارات حکمت و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ سوم.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ سوم2979 کیلوبایت659 برداشت

۱۳-سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۵- سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ۱۳۹۲

14-Women Studies from an Islamic Viewpoint
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۷- نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان

(گردآوری و مقدمه)

انتشارات موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان، انتشارات فهم،  ۱۳۹۳

15-Women Studies from an Islamic Viewpoint (EN)
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

16 - Women Studies from an Islamic Viewpoint

(compiled and introduced by Hamidreza Ayatollahy)
English Translation by Hussein Mullanazar, London: MIU Press, 2013

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Women_Studies_from_an_Islamic_Viewpoint.pdf)Women Studies from an Islamic Viewpoint1790 کیلوبایت778 برداشت

16 - СОВРЕМЕННОЕ РЕАИГИОВЕАЕНИЕ (RU)
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

18-СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

 Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2015. This book is Russian translation of "Evaluations in Contemporary Religious Studies".

ترجمه‌ی کتاب سنجه‌هایی در دین‌پژوهی معاصر به زبان روسی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (47223995.pdf)СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ2223 کیلوبایت626 برداشت

17-вопросы феминологии
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

20 - Вопросы Феминологии.

Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2016.
This book is Russian translation of the book "Women Studies from an Islamic Point of View"

ترجمه‌ی کتاب نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان به زبان روسی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Вопросы Феминологии.pdf)Вопросы Феминологии5655 کیلوبایت664 برداشت

کتاب فلسفه دین
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (با 1 رأی)

۳ - فلسفه دين(چاپ اول)، جلد اول

ترجمه از نوشته نورمن گیسلر، انتشارات حکمت، ۱۳۷۵

کتاب عربی سال اول راهنمایی
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.00 امتیاز (از 2 رأی)

۱- کتاب عربی سال سوم راهنمایی

مولف، وزارت آموزش و پرورش، 1362

کتاب عربی سال اول راهنمایی
2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.50 امتیاز (از 6 رأی)

۲- کتاب عربی سال اول راهنمایی

همکاری در تألیف، ناشر: کتاب درسی وزارت آموزش و پرورش، سال انتشار: ۱۳۶۲

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۸ - مقالات فارسی همایش بین المللی ۲۰۰ سال پس از کانت

مقالات فارسی همایش بین المللی ۲۰۰سال پس از کانت، ۳۰آبان و اول و دوم آذر ۱۳۸۳، (تهیه، تنظیم و ویراستاری)، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، انتشرات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.