5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

19-English Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant (as Editor)

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (English_Papers_of_International_Conferen.pdf)544367451179 کیلوبایت127 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۲۰-مقالات فارسی همایش بین المللی دویست سال پس از کانت

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (3463418__3.pdf)3463418__3.pdf1810 کیلوبایت146 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

21-Guide Book for Teachers; Religious Experience and Religion Workshop

کتاب راهنمای مدرس دوره آموزشی دین و حالات معنوی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Guide_Book_for_Teachers_Religious_Experi.pdf)2313366469 کیلوبایت151 برداشت