23- تبیین و ارزیابی دیدگاه ها در الهیات پسامدرن (Explanation and Evaluation of Viewpoints in Postmodern Theology

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1400

 

۲۲ -  فلسفه و بحران کرونا

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، مرداد ماه ۱۳۹۹، تهران

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (999999888.pdf)فلسفه و بحران کرونا (جلد و چند صفحه اصلی از آن)2381 کیلوبایت507 برداشت

21- Comparative Philosophy: Islamic and Western

 Lambert Academic Publishing, Moldova, 2018

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (978-613-8-38830-2_Coverpreview.pdf)Comparative Philosophy: Islamic and Western141 کیلوبایت484 برداشت

17-вопросы феминологии

20 - Вопросы Феминологии.

Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2016.
This book is Russian translation of the book "Women Studies from an Islamic Point of View"

ترجمه‌ی کتاب نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان به زبان روسی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Вопросы Феминологии.pdf)Вопросы Феминологии5655 کیلوبایت424 برداشت

۱۹ - کتاب راهنمای مدرس دوره آموزشی دین و حالات معنوی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1395، به همراهی علیرضا دری نوگورانی و حسین اجتهادیان

16 - СОВРЕМЕННОЕ РЕАИГИОВЕАЕНИЕ (RU)

18-СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

 Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2015. This book is Russian translation of "Evaluations in Contemporary Religious Studies".

ترجمه‌ی کتاب سنجه‌هایی در دین‌پژوهی معاصر به زبان روسی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (47223995.pdf)СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ2223 کیلوبایت403 برداشت

14-Women Studies from an Islamic Viewpoint

۱۷- نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان

(گردآوری و مقدمه)

انتشارات موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان، انتشارات فهم،  ۱۳۹۳

15-Women Studies from an Islamic Viewpoint (EN)

16 - Women Studies from an Islamic Viewpoint

(compiled and introduced by Hamidreza Ayatollahy)
English Translation by Hussein Mullanazar, London: MIU Press, 2013

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Women_Studies_from_an_Islamic_Viewpoint.pdf)Women Studies from an Islamic Viewpoint1790 کیلوبایت436 برداشت

۱۳-سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر

۱۵- سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ۱۳۹۲

۱۲-فلسفه دین

۱۴- فلسفه دین (چاپ سوم با ویراست جدید)

  انتشارات حکمت و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ سوم.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ سوم2979 کیلوبایت438 برداشت

خدا و دین در جهان پسامدرن

۱۳ - خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ دوم با ویراست جدید)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۸

جستارهایی در فلسفه و دین‌پژوهی تطبیقی

۱۲ - جستارهایی در فلسفه و دین‌ پژوهی تطبیقی (چاپ اول)

انتشارات طه، قم، ۱۳۸۶

کتاب فلسفه دین جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول

۱۱ - فلسفه دین (جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول)

(ترجمه از نوشته نورمن گیسلر)

جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول، انتشارات حکمت، ۱۳۸۴

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین - چاپ دوم.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ دوم3828 کیلوبایت438 برداشت
The Existence of God, Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume book

10-The Existence of God

Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume,

Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Tehran, 2005

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Mulla Sadra's SeddiqinArgument for the Existence of God An Islamic Response to Hume and Kant.pdf)Mulla Sadra's SeddiqinArgument for the Existence of God (Whole Book) 361 کیلوبایت640 برداشت
کتاب تاریخ فلسفه دین 1980- 1875

۹- تاریخ فلسفه دین 1980- 1875

ترجمه از نوشته آلن پی اف سل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - تهران، ۱۳۸۳

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب تاریخ فلسفه دین.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب تاریخ فلسفه دین1873 کیلوبایت474 برداشت

۸ - مقالات فارسی همایش بین المللی ۲۰۰ سال پس از کانت

مقالات فارسی همایش بین المللی ۲۰۰سال پس از کانت، ۳۰آبان و اول و دوم آذر ۱۳۸۳، (تهیه، تنظیم و ویراستاری)، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، انتشرات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

7 - English Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant

(November 20-24, 2004) (as Editor), Department of Philosophy, University of Allameh Tabatabaii, Tehran, Iran

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (English_Papers_of_International_Conferen.pdf)English Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant1179 کیلوبایت963 برداشت
کتاب چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست

۶-چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست

مؤسسه توسعه دانش و پژوهش، فروردین ۱۳۸۴

کتاب خدا و دین در جهان پسامدرن

۵-خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ اول)،

ترجمه از نوشته دیوید ری گریفین، آفتاب توسعه، ۱۳۸۱

کتاب مفاهیم و مسایل فلسفه دین

۴- مفاهیم و مسایل فلسفه دین

مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، ۱۳۸۱

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مفاهیم و مسائل فلسفه دین.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب مفاهیم و مسائل فلسفه دین1636 کیلوبایت420 برداشت
کتاب فلسفه دین

۳ - فلسفه دين(چاپ اول)، جلد اول

ترجمه از نوشته نورمن گیسلر، انتشارات حکمت، ۱۳۷۵

کتاب عربی سال اول راهنمایی

۲- کتاب عربی سال اول راهنمایی

همکاری در تألیف، ناشر: کتاب درسی وزارت آموزش و پرورش، سال انتشار: ۱۳۶۲

کتاب عربی سال اول راهنمایی

۱- کتاب عربی سال سوم راهنمایی

مولف، وزارت آموزش و پرورش، 1362