تحصیلات

 • ۱۳۷۶ - دکتری فلسفه از دانشگاه بروکسل (VUB)، بلژیک.
 • ۱۳۶۸ – فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) فلسفه غرب، دانشگاه تهران، تهران،
 • ۱۳۶۳ – لیسانس (کارشناسی) فیزیک کاربردی، دانشگاه تهران، تهران.
 • ۱۳۶۴ تا ۱۳۵۴ - دروس حوزوی .

 


آشنایی با زبان‌ها

 • فارسی
 • انگلیسی
 • عربی

 


مرتبۀ علمی

استاد پایه ۲۳

 


 تخصص

 • فلسفه دین
 • فلسفه تطبیقی
 • فلسفه تکنولوژی
 • اخلاق در تکنولوژی
 • علم و دین
 • منطق
 • آراء فیلسوفان از بیکن به بعد
 • فلسفه علم
 • فلسفه سیاست
 • فیزیک