0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

58- تغییرات بنیادین در تعلیم و تربیت و نحوه مواجهه فعال ما با آن

خلاصه درسگفتار درباره تعلیم و تربیت برای برخی فعالان این حوزه