5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (طب به اصطلاح اسلامی چقدر معنادار است؟.pdf)طب به اصطلاح اسلامی چقدر معنادار است؟108 کیلوبایت162 برداشت