0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)
این فراخوانی است برای تهیه مقاله درباره فلسفیدن درباره بحران کرونا، تا اندیشمندان فلسفی با تامل فلسفی این بحران را به عنوان یکی از مسائل بشر امروز مورد بررسی قرار دهند.
پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (CFP_Philosophizing_and_the_Crisis_of_Cor.pdf)CFP_Philosophizing_and_the_Crisis_of_Cor.pdf42 کیلوبایت596 برداشت