0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)
این مطلب مصاحبه روزنامه انتخاب با من در 4 دی 1381 درباره الهیات پویشی و الاهیات پست مدرن است که به تبیین دیدگاه گریفین در این باره می پردازد.
پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (444463828552.pdf) آیا الهیات پویشی پست مدرن است؟222 کیلوبایت653 برداشت