0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

در ترم اول سال 1392 مجموعه مباحثی متشکل از مقالات برتر و مهم فلسفه تکنولوژی در درس فلسفه تکنولوژی برای دانشجویان دکترای فلسفه علم مطرح کردم که تحقیق و پژوهش های ارزنده ای توسط دانشجویان آن رشته حول و حوش آن مباحث انجام شد. سرکار خانم دکتر الهه سروش که در آن زمان دانشجوی دکترای فلسفه علم بودند مجموعه یاددداشتهای خویش را از کلاس به خوبی جمع آوری و تنظیم کردند تا منبعی برای علاقمندان درس فلسفه تکنولوژی باشد. این مجموعه که با تلاش ارزشمند ایشان تنظیم شده است ارائه می گردد تا بستر مناسبی برای فعالیتهای آتی در این رشته فراهم آورد.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (52325486.pdf)مباحث درس فلسفه تکنولوژی1251 کیلوبایت1138 برداشت