0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

بسمه تعالی
علم دینی از نگاهی دیگر
مصاحبه با خبر گزاری نسیم
حمیدرضا آیت اللهی
موضوع علم دینی و چگونگی و چیستی آن مسئله ای است که در سال های اخیر و در پی تاکید مقام معظم رهبری بر تحول علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی معتقدند علم دینی امری تحقق ناپذیر است و برخی دیگر معتقدند به سراغ » نسیم « علم دینی در حال تحقق و شکل گیری است. برای بررسی بیشتر ابعاد مختلف این مسئله خبرنگار حمیدرضا آیت اللهی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رفته تا در گفتگویی تفصیلی به بررسی ابعاد مختلف این مسئله بپردازد. آنچه از نظر می گذرانید مشروح این گفتگو است.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (علم دینی از نگاه دیگر.pdf)علم دینی از نگاه دیگر.pdf312 کیلوبایت679 برداشت