5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

درآمدي بر

«بازنگري سرفصل­ ها و منابع دروس رشته­ های علوم انساني دانشگاه­ ها»

 

فهرست مطالب

  1. مقدمه
  2. نگاهي به اسناد بالادستي
  3. آمايش آموزش عالي
  4. ترتيبات دبيرخانه­اي

 

1 - مقدمه

     در آغاز دي­ماه 1389 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرد، با توجه به
ظرفيت­ها و توان­مندي وزارت متبوع، مسئوليت هماهنگي امور مربوط به بازنگري بازنگري سرفصل­ها و منابع دروس رشته­های علوم انساني دانشگاه­ها به پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سپرده مي­شود، با صدور حكمي از سوي معاونت محترم آموزشی، رئیس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي رسماً مسئوليت هماهنگي «بازنگري سرفصل­ها و منابع دروس رشته­های علوم انساني دانشگاه­ها» را عهده­دار شد. در حكم معاونت آموزشي آمده است: «نظر به مراتب تعهد جناب­عالي و تخصص شما در حوزه­هاي علوم انساني و با توجه به امكانات و توانمندي­هاي آن پژوهشگاه، مسئوليت هماهنگي امور مربوط به بازنگري سرفصل­هاي دروس علوم انساني در جهت روزآمدسازي، غني سازي، كارآمدسازي و ارزش مداري برنامه­هاي درسي اين رشته­ها به جناب­عالي محول مي­شود. اميد است با بهره­مندي از تمامي ظرفيت­هاي علمي كشور و مشاركت و همكاري حداكثر دانشگاه­ها و مراكز آموزش عالي در انجام اين رسالت مهم و اجراي بهينه آن و حذف هزينه­هاي غيرضروري و ساماندهي و تدوين مجدد سرفصل­هاي دروس علوم انساني بكوشيد».