5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

وانایی سؤال کردن و عمیق تر فکر کردن بحثی است که هر کسی نمی تواند آن را انجام دهد و مربوط به فلسفه است. در فلسفه پرسش کردن و سؤال کردن از مبانی هر چیزی مهم است. این نوع سؤال و پرسش و کوتاه نیامدن از آن است که موجب به وجود آمدن فلسفه های گوناگون شده است. این نوع فلسفه تلاش می کند که بنیادی ترین سئوالات را بپرسد. اینکه اخلاقیات خوب یا بد است، خوبی یا بدی را از کجا آورده است، همین موضوع می شود فلسفه اخلاق. مهمترین مسئله در حوزۀ علوم، فلسفۀ علم است. بعد از قرن بیستم یک سری متفکر آمدند و گفتند که ما یک سری نظریه داریم و به عالم تحمیل می کنیم. توماس کوهن آمد و گفت که اینکه این نظریه درست است یا غلط، مورد بحث است. یک سری متفکر نظریاتی داشتند؛ و دیگرانی آمدند و ایرادهایی را بر نظریۀ آنها گرفتند، جدیدها علیه قدیم ها قیام کردند و پارادایم کوهن مطرح شد.

این سخنرانی ۳آذر۹۳، در همایش روز جهانی فلسفه در دانشگاه صنعتی شریف و به همت اندیشکده مهاجر و انجمن ژرفا ایراد شده است

این سخنرانی را در آپارات به آدرس زیر می توانید مشاهده کنید:

https://www.aparat.com/v/bnrGy