۴۹- مبانی و ویژگی‌های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین

پژوهش‌های فلسفی –کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال چهاردهم شماره سوم، پاییز ۱۳۹۱، به همراه خانم فائزه برزگر.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مبانی و ویژگی های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین.pdf)مبانی و ویژگی‌های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین304 کیلوبایت1515 برداشت