۴۷- مُساهَمَت گادامر در فلسفه علوم انسانی

حکمت و فلسفه، فصلنامه علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی شماره ۳۱، پاییز ۱۳۹۱ به همراه آقای مهدی معین زاده.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مساهمت گادامر.pdf)مساهمت گادامر در فلسفه علوم انسانی247 کیلوبایت1450 برداشت