۴۳- زمان از دیدگاه ملاصدرا و برگسون

معرفت فلسفی، فصلنامه علمی پژوهشی شماره ۲۶، سال هفتم، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۸ به همراه آقای علی فتحی.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (زمان از دیدگاه ملاصدرا و برگسون.pdf)زمان از دیدگاه ملاصدرا و برگسون.pdf1028 کیلوبایت799 برداشت