۲۱- حکمت متعالیه صدرایی، فلسفه حال و آینده

خردنامه صدرا، فصلنامه علمی- ترویجی بنیاد حکمت اسلامی صدرا،  شماره ۳۹، تهران، بهار ۱۳۸۴.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (حكمت متعاليه صدرايي، فلسفة حال و آينده خلاصه.pdf)حکمت متعالیه صدرایی، فلسفه حال و آینده (خلاصه)101 کیلوبایت2136 برداشت