۱۹- اثبات استنتاج‌های بی‌واسطه در قضیه‌های محصوره

نشریه علمی – پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، تبریز، تابستان ۱۳۸۳، سال ۴۷، شماره مسلسل ۱۹۱.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (استنتاج هاي بيواسطه واثبات آن ها.pdf)اثبات استنتاج‌های بی‌واسطه در قضیه‌های محصوره108 کیلوبایت1198 برداشت