۱۷- مباحث وجود خدا در غرب

پژوهش‌های فلسفی کلامی، فصلنامه علمی- ترویجی دانشگاه قم، سال سوم شماره سوم و چهارم، بهار و تابستان ۱۳۸۱.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مباحث وجود خدا طى سال‏هاى 1965- 1980 در غرب.pdf)مباحث وجود خدا در غرب186 کیلوبایت1291 برداشت