۱۶- مغالطه وجودی و کاستی منطق قدیم

مجله زبان و ادب، فصلنامه علمی-ترویجی  دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۷ و ۸، بهار و تابستان ۱۳۷۸

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مغالطه وجودی و کاستی منطق قدیم.pdf)مغالطه وجودی و کاستی منطق قدیم191 کیلوبایت1125 برداشت