۱۴- دیالکتیک افلاطون از دیدگاه هگل

فرهنگ، مجله علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پانزدهم، شماره اول، بهار ۱۳۸۱.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (دیالکتیک افلاطون از دیدگاه هگل.pdf)دیالکتیک افلاطون از دیدگاه هگل239 کیلوبایت1246 برداشت