فعل خداوند و بلای کرونا،

در کتاب  آزمون کرونا، دیدگاهها و راهبردها جلد سوم، ، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1399،  صص 299 تا 310

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (فعل خداوند و بلای کرونا.pdf) فعل خداوند و بلای کرونا256 کیلوبایت178 برداشت