قبسات ۲
قبسات ۲
قبسات ۳
قبسات ۳

۳- بررسی و نقد کتاب  Evolution as a Religion

نوشته Mary Midgley

 

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

سال سوم

شماره ۲و۳

سال ۱۳۷۷

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Evolution_as_a_Religion.pdf)Evolution_as_a_Religion.pdf127 کیلوبایت996 برداشت