اين مقاله متن سخنراني دكتر حميدرضا آيت‌اللهي استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي، در هجدهمين بزرگداشت حكيم ملاصدراست كه از قالب گفتار بصورت نوشتار درآمده است.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (56501919.pdf)56501919.pdf1767 کیلوبایت689 برداشت