39- ناتوانی از فلسفی‌نگری به‌جای حذف فلسفه

بیستمین همایش بزرگداشت ملاصدرا، "جهان عاری از فلسفه"، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، اول خرداد ۱۳۹۵.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (ناتوانی از فلسفی نگری بجای حذف فلسفه.pdf)ناتوانی از فلسفی نگری بجای حذف فلسفه205 کیلوبایت973 برداشت