37- ارزیابی تعارض سبک‌های زندگی دینی

چهارمین کنگره بین‌المللی فلسفه دین معاصر "دین، فلسفه و زندگی" انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده الهیات، تهران، ۶و۷ بهمن ماه ۱۳۹۴.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (ارزیابی تعارض سبکهای زندگی دینی.pdf)ارزیابی تعارض سبکهای زندگی دینی.pdf37 کیلوبایت722 برداشت