۳۵- عوامل فکری گسترش میان‌رشتگی

اولین همایش بین‌المللی "ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته‌ای"، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، آذر ۱۳۹۴.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (عوامل گسترش میان رشتگی.pdf)عوامل گسترش میان رشتگی.pdf109 کیلوبایت778 برداشت