۳۴- انسان بودن در نسبت غایت افعال با نظم اعمال

نوزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا، "فلسفه و نظم عمومی"، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، اول خرداد ۱۳۹۴.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (انسان بودن در نسبت غایت افعال با نظم اعمال.pdf)انسان بودن در نسبت غایت افعال با نظم اعمال265 کیلوبایت943 برداشت