۲۹- نگرشی اسلامی به فلسفه دین و مقایسه آن با نگرش غربی

در کنگره بین‌المللی فلسفه دین معاصر، تهران انجمن علمی ایرانی فلسفه دین و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۲-۱۱ آذر ۱۳۹۱.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (تفاوت نگرش غربی و نگرش اسلامی به فلسفه دین.pdf)تفاوت نگرش غربی و نگرش اسلامی به فلسفه دین.pdf93 کیلوبایت776 برداشت