۲۲- تعمق در ماهیت زمان در دیدگاه برگسون و ملاصدرا

در کنفرانس "مکتب فکری شیراز"، بنیاد فارس شناسی، شیراز، ۲-۴ خرداد ۱۳۶۷.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (زمان از ديدگاه ملاصدرا و هانري برگسن.pdf)تعمق در ماهیت زمان در دیدگاه برگسون و ملاصدرا84 کیلوبایت1213 برداشت