۱۱- بررسی ضعف‌ها و راهکارهای برنامه‌ای و متنی فلسفه و کلام

همایش بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء)، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به‌همراه چند موسسه پژوهشی دیگر، تهران، ۳۰فروردین تا اول اردیبهشت ۱۳۸۴.