۸- شاخصه‌های شخصیتی شهید مطهری به عنوان یک اندیشمند پویا

همایش جهانی حکمت مطهر، تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همراه چند دانشگاه مهم ایران، اردیبهشت ۱۳۸۳.