۷- حکمت متعالیه صدرایی

دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و ملاصدرا، تهران، اول تا پنجم خرداد ۱۳۸۳.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (حمت متعالیه صدرایی فلسفه حال و آینده.pdf)حمت متعالیه صدرایی فلسفه حال و آینده.pdf176 کیلوبایت822 برداشت