۶- دیدگاه پروفسور آنه ماری شیمل در باره زن در اسلام

کنفرانس عرفان پلی میان فرهنگ‌ها، آذر ۱۳۸۱.