2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.50 امتیاز (از 2 رأی)

درسگفتارآشنایی مختصری با سرگذشت اجمالی فلسفه، دین و علم در غرب (در 10 جلسه)
جلسه دهم، بخش دوم: فلسفه تحلیلی، فرگه و معنا، مساله معناداری، ویتگنشتاین متقدم و متاخر، چالش معناداری دین و گزاره های الهیاتی و راه حلی از منظر فلسفه اسلامی برای این مساله

هدف از برگزاری این جلسات آشنایی بسیار اجمالی با آراء مهم متفکرین غرب در سه عرصه فلسفه، دین و علم و ارتباط بین آنها در طول تاریخ و همچنین شناخت واقعی تر چالش های این سه حوزه و راه های برون رفت از آن است.
جریان اداره جلسات در قالب طرح مسئله و تدقیق آن توسط استاد و زمینه سازی و راهنمایی ایشان برای فعالیت و مشارکت مشارکت کنندگان در واکاوی مسائل است. این درسگفتار طی ده جلسه و بصورت مختصر به اهم مسائل موجود در غربشناسی پرداخته شده است.
در این فایل صوتی و تصویری درسگفتار بخش دوم جلسه دهم مطرح می شود. این درسگفتار را می توانید از لینک‌های زیر دریافت کنید: