0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

درسگفتارآشنایی مختصری با سرگذشت اجمالی فلسفه، دین و علم در غرب (در 10 جلسه)
جلسه نهم، بخش اول: مقایسه گذرای برهان جهانشناختی و برهان وجوب و امکان، فلسفه هگل
هدف از برگزاری این جلسات آشنایی بسیار اجمالی با آراء مهم متفکرین غرب در سه عرصه فلسفه، دین و علم و ارتباط بین آنها در طول تاریخ و همچنین شناخت واقعی تر چالش های این سه حوزه و راه های برون رفت از آن است.
جریان اداره جلسات در قالب طرح مسئله و تدقیق آن توسط استاد و زمینه سازی و راهنمایی ایشان برای فعالیت و مشارکت مشارکت کنندگان در واکاوی مسائل است. این درسگفتار طی ده جلسه و بصورت مختصر به اهم مسائل موجود در غربشناسی پرداخته شده است.
در این فایل صوتی و تصویری درسگفتار بخش اول جلسه نهم مطرح می شود. این درسگفتار را می توانید از لینک های زیر دریافت کنید: