0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

درسگفتارآشنایی مختصری با سرگذشت اجمالی فلسفه، دین و علم در غرب (در 10 جلسه)
جلسه ششم: مروری گذرا بر فلسفه بارکلی، فلسفه هیوم؛ تبیین مقولات فلسفی بر اساس ادراکات با طرد جزمیت درباره واقعیت خارجی آنها.

هدف از برگزاری این جلسات آشنایی بسیار اجمالی با آراء مهم متفکرین غرب در سه عرصه فلسفه، دین و علم و ارتباط بین آنها در طول تاریخ و همچنین شناخت واقعی تر چالش های این سه حوزه و راه های برون رفت از آن است.
جریان اداره جلسات در قالب طرح مسئله و تدقیق آن توسط استاد و زمینه سازی و راهنمایی ایشان برای فعالیت و مشارکت مشارکت کنندگان در واکاوی مسائل است. این درسگفتار طی ده جلسه و بصورت مختصر به اهم مسائل موجود در غربشناسی پرداخته شده است.
در این فایل صوتی و تصویری درسگفتار جلسه ششم مطرح می شود. این درسگفتار را می توانید از لینک های زیر دریافت کنید