0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

درسگفتارآشنایی مختصری با سرگذشت اجمالی فلسفه، دین و علم در غرب (در 10 جلسه)
1- معرفی دوره
هدف از برگزاری این جلسات آشنایی بسیار اجمالی با آراء مهم متفکرین غرب در سه عرصه فلسفه، دین و علم و ارتباط بین آنها در طول تاریخ و همچنین شناخت واقعی تر چالش های این سه حوزه و راه های برون رفت از آن است.
جریان اداره جلسات در قالب طرح مسئله و تدقیق آن توسط استاد و زمینه سازی و راهنمایی ایشان برای فعالیت و مشارکت طلاب در واکاوی مسائل است. این درسگفتار به همت جمعی از طلاب حوزه های علمیه تهران و حمایت خانه طلاب تهران برگزار شده است که در آن طی ده جلسه و بصورت مختصر به اهم مسائل موجود در غربشناسی پرداخته شده است.
در این فایل صوتی و تصویری فهرستی از مطالبی که در این درسگفتار مطرح می شود ذکر می گردد و سپس یک به یک درسها عرضه خواهد شد. این درسگفتارها را می توانید از لینک های زیر دریافت کنید: