24 - مجموعه 10 جلدی کتاب های «سواد رسانه ای»

به کوشش و نظارت حمیدرضا آیت اللهی

تنظیم از اسماعیل رمضانی به همراهی نویسندگان تخصصی هر کتاب

انتشارات موسسه فرهنگ و هنر میزان (فهم)، 1394

مجموعه کتاب های «سواد رسانه ای» با رویکردی کاربردی، کارگاهی، ساده و همه فهم، به روز و کاملاً آموزشی به عنوان اولین آثار منتشر شده در این زمینه در ایران، سعی می کند تا چارچوبی باشد برای آموزش الفبای سواد رسانه ای برای جوانان، دانش آموزان و سایر علاقه­مندان. این مجموعه شامل یک کتاب عمومی و 9 کتاب اختصاصی برای رسانه ها و ابزار های رسانه ای گوناگون است. این 10 کتاب عبارتند از: مفاهیم و کلیات سواد رسانه ای، تبلیغات، بازی های رایانه ای، رادیو، شبکه های اجتماعی، موبایل، خبرگزاری ها، مطبوعات، سینما، تلویزیون، عکس و اینترنت.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مجموعه 10 جلدی کتاب های «سواد رسانه ای».pdf)مجموعه 10 جلدی کتاب های «سواد رسانه ای»1299 کیلوبایت434 برداشت