0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

36- از آموزش اخلاق پزشکی به‌سوی ارتقاء منش اخلاق پزشکی

"چهارمین كنگره سالانه اخلاق پزشكی ایران" توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، مركز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران و سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۶ تا۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۴.