0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)
قبسات ۱
قبسات ۱

۸- بررسی و نقد کتاب Physics and Metaphysics

نوشته Jennifer Trusted

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

شماره اول

سال دوم

۱۳۷۶

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Physics_and_Metaphysics.pdf)Physics_and_Metaphysics.pdf110 کیلوبایت30 برداشت