5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
کتاب خدا و دین در جهان پسامدرن
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.50 امتیاز (با 1 رأی)

۵-خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ اول)،

ترجمه از نوشته دیوید ری گریفین، آفتاب توسعه، ۱۳۸۱

کتاب چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (با 1 رأی)

۶-چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست

مؤسسه توسعه دانش و پژوهش، فروردین ۱۳۸۴

The Existence of God, Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume book
1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.50 امتیاز (با 1 رأی)

10-The Existence of God

Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume,

Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Tehran, 2005

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Mulla Sadra's SeddiqinArgument for the Existence of God An Islamic Response to Hume and Kant.pdf)Mulla Sadra's SeddiqinArgument for the Existence of God (Whole Book) 361 کیلوبایت71 برداشت
کتاب تاریخ فلسفه دین 1980- 1875
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.00 امتیاز (با 1 رأی)

۹- تاریخ فلسفه دین 1980- 1875

ترجمه از نوشته آلن پی اف سل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - تهران، ۱۳۸۳

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب تاریخ فلسفه دین.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب تاریخ فلسفه دین1873 کیلوبایت63 برداشت
کتاب فلسفه دین جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (با 1 رأی)

۱۱ - فلسفه دین (جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول)

(ترجمه از نوشته نورمن گیسلر)

جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول، انتشارات حکمت، ۱۳۸۴

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین - چاپ دوم.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ دوم3828 کیلوبایت50 برداشت