0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
 
15- مصاحبه با دکتر حمیدرضا آیت اللهی در نوروز 1389 درباره علوم انسانی پیش از این در غرب بومی شده است
«همشهری» در ویژه نامه ای که در نوروز 1389 منتشر گرده است به بحث درباره بومی سازی علوم انسانی پرداخته است. به این مناسبت مصاحبه ای با من نموده است که این مصاحبه منتشر شده در اینجا آمده است.