این مطلب مصاحبه روزنامه انتخاب با من در 4 دی 1381 درباره الهیات پویشی و الاهیات پست مدرن است که به تبیین دیدگاه گریفین در این باره می پردازد.
Attachments:
Download this file (444463828552.pdf)444463828552.pdf222 kB193 Downloads