0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۲۸- تقابل ارزش‌ها در جهان کنونی و نقش اسلام و مسیحیت

کنگره بین‌المللی گفتگوی اسلام و مسیحیت، تهران، در گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۳۹۰.