0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۲۴- عقل و به کلی دیگر بودن خداوند

"همایش بین‌المللی معرفت شناسی دینی: گفتگوی فیلسوفان مسلمان و مسیحی آمریکایی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه قم، تهران و قم، ۳۱ فروردین تا دوم اردیبهشت ۱۳۸۹.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (th_img_1.jpg)th_img_1.jpg85 کیلوبایت21 برداشت
برداشت این پرونده (th_img_2.jpg)th_img_2.jpg73 کیلوبایت21 برداشت
برداشت این پرونده (th_img_5.jpg)th_img_5.jpg77 کیلوبایت19 برداشت
برداشت این پرونده (th_img_7.jpg)th_img_7.jpg69 کیلوبایت20 برداشت