0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۴۵- اسلامی سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه‌های ضیا الدین سردار

فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین، سال هفتم، شماره ششم، تابستان ۱۳۸۹ به همراه آقای قدرت الله قربانی.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی