0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۱۸- تأثیر بستر دینی در پیشرفت علم

پژوهش‌های فلسفی کلامی، فصلنامه علمی- ترویجی دانشگاه قم، سال چهارم شماره اول، بهار ۱۳۸۳.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (تأثیر بستر ديني در پيشرفت علم.pdf)تأثیر بستر دینی در پیشرفت علم121 کیلوبایت548 برداشت