0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

2- The Principality of Existence and the Problem of Evil

Journal of Islamic Philosophy, Vol. 2 No. 1, spring 2006, Cambridge.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Principality of existence and the Problem of Evil Revised.pdf)The Principality of Existence and the Problem of Evil49 کیلوبایت1365 برداشت