چاپ

۲۴- عقل و به کلی دیگر بودن خداوند

"همایش بین‌المللی معرفت شناسی دینی: گفتگوی فیلسوفان مسلمان و مسیحی آمریکایی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه قم، تهران و قم، ۳۱ فروردین تا دوم اردیبهشت ۱۳۸۹.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (th_img_1.jpg)th_img_1.jpg85 کیلوبایت396 برداشت
برداشت این پرونده (th_img_2.jpg)th_img_2.jpg73 کیلوبایت377 برداشت
برداشت این پرونده (th_img_5.jpg)th_img_5.jpg77 کیلوبایت355 برداشت
برداشت این پرونده (th_img_7.jpg)th_img_7.jpg69 کیلوبایت364 برداشت