0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

۵۸- کشف مغالطات در پردازش ایده‌ی بی‌صورتی وحی

معرفت کلامی، سال ششم شماره دوم، پائیز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۱۷تا ۱۳۵، به همراه خانم فائزه برزگر تبریزی.