با توجه به اینکه تفسیر متن همواره در در معرض خطر ابتلا به سو فهم قرار دارد. هرمنوتیک را هنر فهمیدن متن تعریف کرده اند

Attachments:
Download this file (2222323243525476453672356425347.pdf)2222323243525476453672356425347.pdf690 kB177 Downloads